شرایط و نکات مورد نظر جهت خرید از فروشگاه مهتاکو :

  • چک صیاد
  • نداشتن سابقه چک برگشتی
  • تحویل 72 ساعته
  • ارسال رایگان
  • شماره همراه وارد شده متعلق به فردی که کدملی آن وارده شده ،نیز باشد.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    عکس کدملی فردی که شماره همراه آن وارد شده است،بارگذاری بشود.