پرسش درمورد محصول تشریفات چای فلزی هل 450گرمی (#123980)

درود برشما، وزن باقوطی 450گرم هست یا بدون قوطی؟