نجم خاورمیانه
نجم خاورمیانه

نجم خاورمیانه

  • خیابان فداییان اسلام جنوب، بعد از بزرگراه آزادگان, نبش خیابان مختاری و غیبی تهران, ایران
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.